Privacy Policy

Integritetspolicy 

http://jennyekman.com.

Firma JENNY EKMAN värnar om din integritet. Vi vill att du känner dig trygg när du köper tjänster av oss. Här informerar vi dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss samt vilka rättigheter du har.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Firma JENNY EKMAN med FO-nummer 1773245-1 ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress: jenny.ekman@ekmansystems.fi

eller ringa oss på telefonnummer +358 44 5369715

 Vår postadress är Västerviks villaväg 7, 65280 Vasa

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • Administrera ditt köp eller din beställning
 • Kommunicera med dig i samband med köpet, t.ex. skicka orderbekräftelse och ge dig information om din beställning (bokning av tjänster)
 • Ge dig anpassad marknadsföring i digitala kanaler
 • Hjälpa dig med kundserviceärenden och fullgöra rättsliga förpliktelser såsom ångerrätt, reklamation och följa bokföringslagen

Nedan hittar du mer information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver vilka rättigheter du har att påverkar vår behandling, t.ex. att du har du en rätt att invända mot behandlingen. Du kan t.ex. när som helst invända mot marknadsföring. Vi beskriver även vad vi har för laglig grund för behandlingen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)
 • Orderinformation (vad du har beställt)
 • Betalinformation
 • Surfhistorik
 • Orderhistorik
 • IP-adress
 • Cookies
 • Geografisk placering

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Firma Jenny Ekman

Vi kommer dock att dela dina personuppgifter i enlighet med nedan.

 

 • För att administrera din betalning delar vi dina personuppgifter med vår betaltjänstleverantör. Om du väljer att betala via faktura kan betaltjänstleverantören dela dina personuppgifter med kreditupplysningsföretag för att bedöma din ekonomiska situation.
 • Vi delar dina personuppgifter med externa partners som hjälper oss att administrera vår marknadsföring via digitala kanaler.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES? 

Vi delar inte dina uppgifter utanför EU/EES.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter? 

Du har i enlighet med dataskyddslagstiftningen viss rätt att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter.

 • Du har rätt att återkalla hela eller en del av samtycket till behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används i marknadsföringsändamål, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring. Du har rätt att välja att inte ta emot nyhetsbrev och att när som helst avsluta prenumeration av nyhetsbrev.
 • Du har rätt att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte och hur länge personuppgifterna sparas. Du kan också få en kopia på de personuppgifter som behandlas av oss.
 • Du har rätt att rätta eventuella felaktiga personuppgifter och komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Du har rätt att begära att JENNY EKMAN raderar dina personuppgifter under förutsättning att personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlats in för och förutsatt att det inte föreligger annan rättslig grund att spara dem.
 • Du har rätt att klaga till behörig tillsynsmöjlighet (https://tietosuoja.fi/sv/privatpersoner). Klagomål lämnas till det land inom EU/EES där du bor, jobbar eller där en överträdelse ägt rum.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som de behövs för att fullgöra våra plikter i förhållande till dig som kund och i förhållande till konsumentlagen och bokföringslagen. Uppgifterna används inte till andra ändamål än ovannämnda. 

Webbplatsen innehåller cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. 

En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator. Den möjliggör en bättre webbsida för dig som användare och ger oss statistik om användandet av granholms.fi. Cookien innehåller ingen personlig information och är helt ofarlig för användaren.
jennyekman.com används en så kallad permanent cookie och en så kallad sessioncookie. Den första används för att mäta antalet sidvisningar till besöksstatistik och den andra, sessionscookien, används för att hantera dina val på hemsidan, exempelvis när du lägger en vara i varukorgen. Sessioncookien försvinner när du stänger din webbläsare medan vanliga cookies sparas en längre tid på din dator.
Du kan själv välja om du vill acceptera cookies eller inte. De flesta webbläsare är automatiskt inställda på att acceptera cookies. Accepterar du inte cookies kommer du inte att kunna lägga beställningar hos oss. Behöver du hjälp med inställningar i webbläsaren, kontakta gärna vår kundtjänst.

 

Frågor?

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter eller om du vill ha information om de skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss per e-post jenny.ekman@ekmansystems.fi eller telefon +358 44 5369715