Danspedagog och mångsidig instruktör
Människokroppen är ett intressant instrument, var man alltid kan hitta nya dimensioner. Allt som man lär sig stöder varandra och alltid kan man lära sig mera. Därför utbildar jag mig regelbundet.

Redan som liten flicka hade jag dans och idrott som intressen. Jag har alltid älskat musik och som ung gick jag på pianolektioner.

Som 15-åring kom jag in på Finlands national Operans balettskola i Helsingfors. Jag examinerades till danspedagog från Oulun Konservatorio 2001. Jag har studerat dans vid Balettakademien i Stockholm. Efter studierna undervisade jag i dans och i ett tidigt skede började jag ge lektioner i Method Putkisto. Jag var den första som tog Pilates till Vasa, det var år 2003.
Jag har undervisat dans och rörelse från år 1998. Mina elever är mellan 5-70 år.

Vid sidan av mitt arbete har jag utvecklat min yrkeskunskap genom att studera rörelse och samarbete mellan kropp och själ. Jag vill förstå människans psykofysiska helhet och på detta sätt kunna hjälpa mina medmänniskor att må bra.