PILATES STUDIO VÄSTERVIK ERBJUDER

Lektioner i pilates och spiralstabilisering

VÄLKOMMEN TILL MINA LEKTIONER

Pilates

Spiralstabilisering(Sps)

AKTUELLT: Introduktionskurser ordnar jag vid början av terminen, efter det kan du fortsätta med regelbundna lektioner i en lämplig grupp. Lektionerna anpassas även för grupper enligt behov. 

LEKTIONERNA: Mina lektioner grundar sig på kroppskontroll metoderna pilates (klassisk repertuar) och spiralstabilisering (Sps). Jag använder olika redskap på lektionerna t.ex. liten eller stor boll, pilatesring, pilatesrulle, gymstick, lätta vikter, gummiband, spine corrector. Dessa ger varation, inspiration och kan göra övningarna lättare eller svårare. Ibland har vi inga redskap.

Pilates

Kroppskontrollmetoden Pilates har utvecklats av Joseph Pilates (1883-1967. Huvudmålet med metoden är att förbättra på ett mångsidigt sätt rörlighet, muskelstyrka och kroppsmedvetenhet vilket är också en viktig förutsättning för en god utveckling av kroppskontroll. Man strävar till att göra övningarna noggrannt och koncentrerat där andningen skapar en god grund för kroppens ändamålsenliga funktion. Detta är viktigt för all slags rörelse såväl som i vardagen och i utövandet av olika aktiviteter och sporter/motionsformer.

Spiralstabilisering(Sps)

Spiral Stabilization spiral stabilisering (sps) har utvecklats av den Tjeckiska läkaren Richard Smisek. Denna kroppskontroll och terapimetod återställer diverse obalanser i kroppen, förbättrar prestationsförmågan och viktigast av allt att bidra till ett friskt och funktionellt liv.

Vad betyder en bra muskelbalans?

Upplevelser inverkar på kroppen och kroppen ger upplevelser. De flesta av oss lever inte i samklang med sin kropp och att verkligen vara medveten om sin fysiska närvaro. Då man lär sig att använda muskler rätt kan man undvika smärttillstånd. Oftast blir de psykiska besvären lättare. Människans kropp och psyke inverkar på varandra hela tiden. Spända muskler spänner nerverna och spända nerver belastar musklerna.
Fastän arbetet inte är fysiskt tungt hjälper en bra muskelbalans människan till bättre prestationer. Musklernas rätta kontroll gör att man spänner av mentalt och andligt. På det viset balanserar det vår människorelationer och vår vardag. Det leder till en god cirkel.
De människor som arbetar sittande, får via kroppskontroll tex hjälp vid ryggbesvär. Det blir mera njutningsfullt att motionera och idrottsresultaten blir bättre. Genom att träna tex att förbättra andningen gör att slaggprodukter avlägsnas och blodcirkulationen stimuleras.